Силабус 091 Біологія ОП Лабораторна діагностика (ОР магістр)