Навчальні дисципліни

Освітня програма “Біологія та Лабораторна діагностика” ОР бакалавр  

(240 кредитів ЄКТС; 3 роки 10 місяців)

Нормативні дисципліни

 • Гістологія
 • Спеціальна гістологія
 • Анатомія людини
 • Фізіологія людини  та тварин
 • Вступ до лабораторної діагностики
 • Загальна цитологія

Дисципліни за вибором ВНЗ

 • Великий практикум

Дисципліни вільного вибору студента

 • Цитологічна техніка та діагностика мікропрепаратів
 • Ендокринологія
 • Гематологія
 • Основи цитопатології
 • Лабораторна та цитогістологічна діагностика гематологічних захворювань
 • Фізіологія процесів старіння
 • Лабораторна та цитологічна діагностика пухлин
 • Основи патологічних процесів
 • Цитологія сперматогенезу
 • Фізіологія органів репродуктивної системи
 • Цитогістологічні методи в біології
 • Основи здорового харчування

 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

КАФЕДРИ АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН ДЛЯ ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ