Наконечна Світлана Павлівна

старший викладач

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ОСВІТА

2003 р закінчила із золотою медаллю Івано – Франківський природничо – математичний ліцей. До закінчення ліцею, за результатами підсумкового іспиту школи юного біолога була рекомендована до зараховання за кошти державного замовлення за спеціальністю «Біологія», спеціалізацією «Фізіологія людини та тварин» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2003-2008 рр. – навчалася в ДНВЗ «Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника», в результаті чого отримала диплом магістра з відзнакою.

2008 – 2023 рр. – викладач анатомії, фізіології та загальної біології у Івано- Франківському базовому медичному коледжі (Івано-Франківському медичному фаховому коледжі), де отримала неоцінений досвід викладацької роботи.

2021-2022 рр. – навчання в магістратурі за спеціальністю «227 Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізацією «227.01 Фізична терапія», яку закінчила з відзнакою

З 2019р. – зовнішній сумісник кафедри «Фізична терапія, ерготерапія» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

1 вересня 2018 – вступ в аспірантуру за спеціальністю 227 «Фізична терапію, ерготерапія», де працює над дисертаційним дослідженням та висвітлює його результати у наукових публікаціях.

З 2023 – страший викладач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

В 1968 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1983-1985 рр. – докторант Інституту морфології людини Академії медичних наук (м. Москва).
В 1985 р. захистив докторську дисертацію на тему «Реактивні зміни і відновлювальні процеси у чоловічих статевих залозах при гіпогонадизмі судинного ґенезу та після корекції кровотоку».

У 1986-1987 рр. виконував обов’язки завідувача кафедри патологічної анатомії Івано-Франківською державного медичного інституту. З 1987 р. запрошений на роботу в Івано-Франківський педагогічний інститут (кафедра природничо-математичних наук педагогічного факультету) на посаду професора кафедри.

З 1994 по 1998 рр. – завідувач кафедри дошкільного виховання і охорони здоров’я дітей.

З 1998 р. і до сьогоднішнього дня – завідувач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Факультету природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2016 року завідувачем впроваджено в начальний процес освітньо-професійну програму «Лабораторна діагностика» в межах спеціальності 091-Біологія для студентів медичних коледжів, які здобули освітній рівень молодшого спеціаліста, а у 2017 році – освітньо-професійну програму «Лабораторна діагностика біологічних системи», для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Навчальні дисципліни: Сучасні апекти патологічних станів, Патоморфологія та патофізіологія, Основи патологічних процесів, Анатомія і фізіологія ЦНС.

Науково-дослідна робота:

Розробляє наукову проблему «Актуальні питання сперматогенезу».

НДР «Актуальні аспекти андрології та корекції сперматогенезу», (№ держреєстрації: 0119U103671).

Автор понад 250 наукових праць, 6 монографій, 20 навчальних посібників, 8 винаходів, 12 рацпропозицій. Підготував 7 кандидатів наук.

 

 

 

E-mail: svitlana.nakonechna@pnu.edu.ua

Тел: 59-61-65

 

Адреса:
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 201
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет природничих наук

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин, 416 каб.