Програмові вимоги з дисциплін

Для ОР “бакалавр”

ОПП “Біологія та Лабораторна діагностика” (240 кредитів ЄКТС; 3 роки 10 місяців)

І курс

ОПП “Лабораторна діагностика” (120 кредитів ЄКТС; 1 рік 10 місяців)

І курс

ІІ курс

ОПП “Лабораторна діагностика біологічних систем” (240 кредитів ЄКТС; 3 роки 10 місяців)

ІІ курс

ІІІ курс

 

Для ОР “магістр”

ОПП “Лабораторна діагностика” (90 кредитів ЄКТС; 1 рік 4 місяці)

І курс

ІІ курс

 

Програмові вимоги до дисциплін,

викладання яких забезпечує кафедра анатомії і фізіології

людини та тварин для інших спеціальностей