Навчально-методичні матеріали

Навчальний посібник з курсу «Гістологія» (для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання) Спеціальності 091 Біологія ОПП «Біологія та лабораторна діагностика» / Глодан О.Я. – Івано-Франківськ, в-во: Голіней О.М.,  2021. – 210 с.


Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б. Лабораторна діагностика органів сечостатевої системи: навчальний посібник для студентів спеціальності 091 Біологія. Івано-Франківськ, 2021. 112 с. 
Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б. Анатомія і фізіологія людини: навчальний посібник для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (географія). Івано-Франківськ, 2021. 135 с. /завантажити/
Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б. Цитогістологічна і лабораторна діагностика пухлин: навчальний посібник. Івано-Франківськ, 2020. 60 с. /завантажити/
Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Долинко Н.П. Сучасні аспекти патологічних станів: навчальний посібник. Івано-Франківськ, 2020. 57 с. /завантажити/
Фізіологія центральної нервової системи і вищої нервової діяльності: курс лекцій / О.Я. Глодан. – Івано-Франківськ. – 2020.  – 107 с.
Фізіологія центральної нервової системи і вищої нервової діяльності: методичні рекомендації / О.Я. Глодан. – Івано-Франківськ. – 2020. 
 Фізіологія травлення: курс лекцій / І.Й. Случик, Г.Ю. Юрах. – Івано-Франківськ. – «Голіней О.М.» – 2019. – 85 с.
Анатомія та еволюція центральної нервової системи: курс лекцій / С.В. Купчак, В.Б. Грицуляк, Н.П. Долинко та ін. – Івано-Франківськ. – Голіней О.М., 2019. – 139 с. /завантажити/
Цитологічна і лабораторна техніка та діагностика: навчальний посібник / А.В. Воробель, Б.В. Грицуляк, О.Я. Глодан, О.Є. Халло. – Івано-Франківськ. – 2013.  – 165 с. /завантажити/
Спеціальна гістологія. Навчальний посібник / Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, Н.П. Долинко. – Івано-Франківськ. – «Голіней О.М.» – 2018. – 232 с.
Основи педіатрії та гігієни дітей дошкільного віку: курс лекцій / І.Й. Івасюк. – Івано-Франківськ. – 2015. –50 с.
  1. Анатомія і еволюція центральної нервової системи: методичні рекомендації / укладачі: В.Б. Грицуляк, О.Є. Халло, Н.П. Долинко. – Івано-Франківськ. – Друк: підприємець Голіней О.М., 2019. – 33 с. /завантажити/
  2. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з валеології /укладачі Б.В. Грицуляк, Г.Ю. Юрах. – Івано-Франківськ. – 2008. – 52 с. /завантажити/
  3. Грицуляк В.Б. Вступ до лабораторної діагностики: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності «Біологія». – Івано-Франківськ. –2016.  – 47 с. / завантажити/
  4. Грицуляк Б.В., Івасюк І.Й. Фізіологія процесів старіння: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності «Біологія». – Івано-Франківськ. –2016.  – 24 с. / завантажити/
  5. Безпека життєдіяльності: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2018. Івано-Франківськ: НАІР. 163 с. /завантажити/