Засідання спеціалізованої вченої ради при ІФНМУ

       Завідувач кафедри анатомії і фізіології проф. Богдан Грицуляк виступив офіційним опонентом на засіданні спеціалізованої вченої  ради ДФ 20.601.023 при Івано-Франківському національному медичному університеті МОЗ України, яка відбулася 20 січня 2022 року.         

      Дисертація Кондрата І.В. «Вікові особливості патоморфологічних змін яєчка при експериментальному цукровому діабеті (експериментальне дослідження)», подана для розгляду та проведення разового захисту на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 – «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 – «Медицина».