На кафедрі відбувся попередній захист дипломних робіт

В п’ятницю, 19 листопада, на кафедрі анатомії і фізіології відбувся попередній захист дипломних робіт на здобуття освітнього рівня «Магістр» студентів спеціальності «091-Біологія» (ОП Лабораторна діагностика) денної та заочної форм навчання. Передзахист відбувся у присутності наукових керівників та членів екзаменаційної комісії. Студенти, дипломні роботи яких на попередньому захисті було оцінено позитивно, допущені до проходження перевірки робіт на плагіат та подальшого захисту на засіданні ЕК.