На кафедрі відбувся попередній захист дипломних робіт

24 та 31 травня на платформі Zoom відбувся попередній захист дипломних робіт студентів кафедри анатомії і фізіології людини та тварин  ОР “бакалавр” освітньої програми “Лабораторна діагностика”. Присутніми були голова, члени та секретар атестаційної комісії, наукові керівники, а також студенти денної та заочної форм навчання.

       Метою проведення попереднього захисту роботи на кафедрі є:

  • перевірка дотримання вимог щодо змісту роботи (виходячи з наданого завдання) та її оформлення;
  • перевірка готовності автора до захисту роботи в ДЕК (вільне володіння матеріалом дипломного дослідження, здатність правильно відповідати на питання стосовно роботи та результатів дослідження, наявність демонстраційного матеріалу для публічного захисту роботи).

      Кожен студент спробував себе у ролі доповідача. Комісія ознайомилася з ходом виконання дипломних робіт,  оцінила якість проведеної студентом роботи та за необхідності надала рекомендації щодо доопрацювання.

Чекаємо студентів вже на офіційному захисті, який відбудеться 16, 17 та 25 червня о 9.00 год.