Науково-дослідницька діяльність студентів

       Наші студенти освітньої програми “Лабораторна діагностика” беруть активну участь у науково-дослідній роботі. Четверо студентів стали учасниками 89-ї наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю “Innovations in medicine” та “Innovations in medicine and pharmacy”  (м. Івано-Франківськ), а студентка-магістрантка взяла участь у міжнародній конференції “Modern problems in science” (м. Прага).

        Така наукова робота дозволяє підвищити якість підготовки майбутніх спеціалістів, які після закінчення навчання самостійно можуть вирішити серйозні наукові завдання, йти у рівень з передовими ідеями теорії і практики. Тому саме у навчальному закладі важливо привити студентам бажання до наукових досліджень, привчити їх уже на цьому етапі мислити самостійно.