Студентський науковий гурток

На кафедрі анатомії і фізіології людини  та тварин розпочав свою роботу студентський науковий гурток з Лабораторної та функціональної діагностики, керівниками якого є професор Грицуляк Б.В. та старший викладач Долинко Н.П.

Метою даного гуртка є вдосконалення теоретичних та вже здобутих практичних навичок студентів, які необхідні для розуміння лабораторної справи.