Академнаставники

Академічні наставники студентських груп 

кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

у 2022-2023 навчальному році

Група Академнаставник Староста
БЛД-21 Волчовська-Козак Олександра Євгенівна

oleksandra.kozak@pnu.edu.ua

Сокіл Вікторія Валеріївна

viktoriia.sokil.21@pnu.edu.ua

БЛД-31 Івасюк Ірина Йосипівна

iryna.ivasiuk@pnu.edu.ua

Вережак Надія Дмитрівна

nadiia.verezhak.20@pnu.edu.ua

БЛД-41 Глодан Оксана Ярославівна

oksana.hlodan@pnu.edu.ua

Луканюк Соломія Андріївна

solomiia.lukaniuk.19@pnu.edu.ua

ЛД-31ст Случик Ірина Йосипівна

iryna.sluchyk@pnu.edu.ua

Дулиш Василина Андріївна

vasylyna.dulysh.20@pnu.edu.ua

ЛДбс-2м Грицуляк Володимир Богданович

volodymyr.hrytsuliak@pnu.edu.ua

Даниш Ганна Дмитрівна

hanna.danysh.19@pnu.edu.ua