Наші випускники

ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ

АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН

Спаська Анастасія Микитівна

У 2003 закінчила Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, кафедру анатомії і фізіології людини та тварин і здобула диплом спеціаліста за спеціальністю “Біологія”.

Кваліфікація – біолог, викладач біології.

Місце працевлаштування: Associate Professor, College of Medicine, Ajman University, UAE.

Досвід роботи: 15 років (3 р. з яких за кордоном).
Досягнення: у 2007 р. захистила кандидатську дисертацію та була працевлаштована на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, згодом – на посаді доцента кафедри гістології, цитології та ембріології Івано-Франківського національного медичного університету.
Анастасія Спаська висококваліфікований викладач
навчальних дисциплін «Біологія людини», «Анатомія, гістологія та ембріологія» з високим рейтингом серед студентів (в Україні та за кордоном). Її досвід викладання включає проведення лекцій на університетському рівні, вебінарів, практичних і лабораторних занять, TBL, PBL, дистанційне навчання. Її науковий інтерес полягає у дослідженні проблем андрології, репродукції людини та безпліддя. Вона має ряд публікацій у престижних наукових журналах та була учасником багатьох міжнародних конференцій. Співавтор та співвиконавець 4х дослідницьких проектів, співавтор 3х монографій. Член ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology).
Мотивуючий вислів / цитата: You only have to learn to love. That is your only lesson when you are here. This includes how we think and treat ourselves, not just other people. (Треба лише навчитися любити. Це ваш єдиний урок, коли ви тут. Важливо як ми думаємо і ставимося до себе, а не просто до інших людей).

Глодан Оксана Ярославівна

У 2007 р. закінчила ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, кафедру анатомії і фізіології людини та тварин і здобула диплом спеціаліста за спеціальністю  “Біологія”.

Кваліфікація – біолог, викладач біології.

Місце працевлаштування: доцент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

Досвід роботи: 12 років.
Досягнення: у 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за шифром 14.03.01 – нормальна анатомія та була працевлаштована на кафедру анатомії і фізіології людини та тварин Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. На сьогоднішній день займає посаду доцента кафедри анатомії і фізіології людини та тварин, а також є Вченим секретарем Факультету природничих наук,
членом Ради молодих вчених ПНУ; виконує обов’язки
академнаставника, координатор Школи лабораторної
діагностики та керівник студентського наукового гуртка «Сучасні аспекти андрології».
Мотивуючий вислів / цитата: Вірте в себе! Вірте в свої здібності! Без скромної, але розумної впевненості в своїх силах, ви не зможете бути успішними чи щасливими.

Долинко Неля Петрівна

У 2012 р. закінчила ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, кафедру анатомії і фізіології людини та тварин і здобула диплом про вищу освіту за спеціальністю  “Біологія”.

Кваліфікація – біолог, викладач біології.

Місце працевлаштування: доцент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

Досвід роботи: 6 років.
Досягнення:
у 2018 р. захистила кандидатську дисертацію за шифром 14.03.01 – нормальна анатомія та була працевлаштована на кафедру анатомії і фізіології людини та тварин Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

– заступник завідувача кафедрою;
– заступник декана з профорієнтаційної та виховної роботи;
-секретар науково-методичної ради Факультету природничих наук;
-член Вченої ради Факультету природничих наук;
-академнаставник;
-керівник студентського наукового гуртка «Лабораторна та функціональна діагностика».

Готюр Оксана Іванівна

У 2009 р. закінчила ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, кафедру анатомії і фізіології людини та тварин і здобула диплом про вищу освіту за спеціальністю  “Біологія”.

Місце працевлаштування: доцент кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету.

Досвід роботи: 6 років
Досягнення: у 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за шифром 14.03.01 – нормальна анатомія та була працевлаштована на кафедру внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету.
Мотивуючий вислів / цитата:
Повірте, що зможете, і пів шляху вже пройдено.

Малик Наталія

У 2017 закінчила Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, кафедру анатомії і фізіології людини та тварин за спеціальністю “Біологія”.

Кваліфікація – біолог, викладач біології.

Місце працевлаштування:  лікар-бактеріолог Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Білошицька Тетяна Дмитрівна

У 2010 році закінчила Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, кафедру анатомії і фізіології людини та тварин і здобула диплом спеціаліста  за спеціальністю  “Біологія”.

Місце працевлаштування:  біолог в ТОВ «Діамеб».

Пастущин Леся Ярославівна

У 2007 році закінчила Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, кафедру анатомії і фізіології людини та тварин і здобула диплом спеціаліста за спеціальністю  “Біологія”.

Кваліфікація – біолог, викладач біології.

Місце працевлаштування:  біолог II-ї категорії, завідувач Клініко-діагностичної лабораторії  Лисецької ЦРЛ з 2011р.