Магістратура

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень
Форма навчання:  денна, заочна
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання: 90 кредитів ЄКТС; 1 рік 4 місяці
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: на основі освітнього рівня бакалавр, спеціаліст, магістр

Освітньо-професійна програма  «Лабораторна діагностика біологічних систем»

Навчальний план (денна форма)

Навчальний план (заочна форма)

Наказ про введення в дію

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень
Форма навчання:  денна, заочна
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання: 90 кредитів ЄКТС; 1 рік 4 місяці
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: на основі освітнього рівня бакалавр, спеціаліст, магістр

Освітньо-професійна програма  «Лабораторна діагностика»

Пояснювальна записка до навчального плану

Навчальний план (денна форма)

Навчальний план (заочна форма)