Бакалаврат

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БІОЛОГІЯ ТА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень
Форма навчання:  денна
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання:   240 кредитів ЄКТС; 3 роки 10 місяців
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

Освітньо-професійна програма  «Біологія та лабораторна діагностика»

Пояснювальна записка до навчального плану

Навчальний план (денна форма)

Навчальний план (заочна форма)

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень
Форма навчання:  денна, заочна
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання:   120 кредитів ЄКТС; 1 рік 10 місяців
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: на основі освітнього рівня молодший спеціаліст

Освітньо-професійна програма  «Лабораторна діагностика»

Пояснювальна записка до навчального плану

Навчальний план (денна форма)

Навчальний план (заочна форма)

Проєкт освітньої програми “Лабораторна діагностика”(180 кредитів ЄКТС; 2 роки 10 місяців)

Навчальний план (денна форма) 2 р 10 міс

Навчальний план (заочна форма) 2 р 10 міс

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень
Форма навчання:  денна, заочна
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання:   240 кредитів ЄКТС; 3 роки 10 місяців
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

Освітньо-професійна програма  «Лабораторна діагностика біологічних систем»

Пояснювальна записка до навчального плану

Навчальний план (денна форма)

Навчальний план (заочна форма)