Грицуляк Богдан Васильович

доктор медичних наук,

професор, зав.кафедри

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

1956 р. закінчив зі срібною медаллю середню школу в Тернопільській області.

1957-1963 рр. – навчався в Івано-Франківському державному медичному інституті.

1965-1983 рр. – асистент кафедри нормальної, а згодом – патологічної анатомії Івано-Франківського національного медичного інституту.

           В 1968 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1983-1985 рр. – докторант Інституту морфології людини Академії медичних наук (м. Москва).
           В 1985 р. захистив докторську дисертацію на тему «Реактивні зміни і відновлювальні процеси у чоловічих статевих залозах при гіпогонадизмі судинного ґенезу та після корекції кровотоку».

У 1986-1987 рр. виконував обов’язки завідувача кафедри патологічної анатомії Івано-Франківською державного медичного інституту. З 1987 р. запрошений на роботу в Івано-Франківський педагогічний інститут (кафедра природничо-математичних наук педагогічного факультету) на посаду професора кафедри.

З 1994 по 1998 рр. – завідувач кафедри дошкільного виховання і охорони здоров’я дітей.

            З 1998 р. і до сьогоднішнього дня – завідувач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Факультету природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2016 року завідувачем впроваджено в начальний процес освітньо-професійну програму «Лабораторна діагностика» в межах спеціальності 091-Біологія для студентів медичних коледжів, які здобули освітній рівень молодшого спеціаліста, а у 2017 році – освітньо-професійну програму «Лабораторна діагностика біологічних системи», для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Навчальні дисципліни: Сучасні апекти патологічних станів, Патоморфологія та патофізіологія, Основи патологічних процесів, Анатомія і фізіологія ЦНС.

Науково-дослідна робота:

Розробляє наукову проблему «Актуальні питання сперматогенезу».

НДР «Актуальні аспекти андрології та корекції сперматогенезу», (№ держреєстрації: 0119U103671).

Автор понад 250 наукових праць, 6 монографій, 20 навчальних посібників, 8 винаходів, 12 рацпропозицій. Підготував 7 кандидатів наук.

 1. Грицуляк Б.В., Глодан О.Я.,Долинко Н.П., Поливкан М.І. Клінічна та експериментальна патологія яєчка при пахвинній грижі та після пластики пахвинного каналу. Монографія. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – 2015. – 124 с.
 2. Грицуляк Б.В., Геращенко С.Б., Поливкан М.І., Халло О.Є. Гемодинамічні та структурні особливості передміхурової залози у чоловіків віком 22-35 років. Світ медицини та біології. – Полтава. – 2015. – № 3 (51). – с. 31-34.
 3. Грицуляк Б.В., Долинко Н.П., Попадинець О.І., Пастух М.Б., Халло О.Є.Характер морфо- функціональних змін в передміхуровій залозі, зумовлених етаноловою інтоксикацією. Вісник проблем біології і медицини. – Випуск 2. – Том 2 (129). – 2016. – с. 70-73.
 4. Грицуляк Б.В., Івасюк І.Й., Глодан О.Я., Спаська А.М. Особливості гемодинаміки в яєчку при косій пахвинній грижі та її вплив на сперматогенез. Вісник проблем біології і медицини. – Випуск 2. – Том 2 (129). – 2016. – с. 66-69.
 5. Грицуляк Б.В., Попадинець О.І., Долинко Н.П., Спаська А.М. Характер цитогістологічних змін в передміхуровій залозі в умовах етанолової інтоксикації та їх корекція. Вісник проблем біології і медицини. – Випуск 4. – Том 2 (134). – 2016. – с. 189-192.
 6. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Івасюк І.Й., Лісова Т.А. Спосіб реабілітації фертильності. Світ медицини і біології. – 2017. – № 1 (59). – с. 112-114.
 7. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Глодан О.Я., Долинко Н.П., Поливкан М.І. Характер структурно- функціональних змін в над’ячку і еякуляті після пластики задньої стінки пахвинного каналу при косій пахвинній грижі. Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – В. 2 (44). – с. 298-301.
 8. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Глодан О.Я., Долинко Н.П. Спаська А.М. Характер цитологічних змін в клітинах сперматогенного епітелію і еякуляту в умовах етанолової інтоксикації. Світ медицини і біології. – 2018. – № 3 (65). – с. 143-146.
 9. Грицуляк Б.В., Долинко Н.П., Івасюк І.Й., Поливкан М.І., Спаська А.М., Халло О.Є.Клінічна анатомія простати. Монографія. Івано-Франківськ. – «Ярина». – 2016.
 10. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Долинко Н.П. Клінічна анатомія над’яєчка. Монографія. Івано-Франківськ. –
 11. Грицуляк В.Б., Халло О.Є., Готюр О.І., Поливкан М.І., Долинко Н.П. Зміни в органах калитки та передміхуровій залозі, зумовлені віком і розладами кровообігу (за ред. Б.В. Грицуляка). Монографія. Івано-Франківськ. – 2019. – 157 с.
 12. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Глодан О.Я., Долинко Н.П., Івасюк І.Й., Спаська А. М. Гісто – та ультраструктурні зміни у звивистих сім’яних трубочках яєчка чоловіків репродуктивного віку при водянці. Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип.1, Том 1(148). – с. 262-264.
 13. Грицуляк Б.В. Характер цитогістологічних змін в яєчках неплідних чоловіків зрілого віку, зумовлених алкоголізмом / Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, Н.П. Долинко та ін. // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип.4, Том 1(153). – С. 221-223.
 14. Hlodan O.Ya., Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Ivasiuk I.Y. The nature of ultrastructural changes induced by orchiepididymitis in the men’s testes and ejaculate // World of Medicine and Biology» №1(71), 2020. 173-176.
 15. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Долинко Н.П., Глодан О.Я., Івасюк І.Й. Cтруктурно-функціональні зміни в передміхуровій залозі чоловіків зрілого віку після перенесеного епідидимоорхіту. Вісник проблем біології і медицини. 2020. Вип.2(156). С. 256-259.
 16. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б. Цитогістологічна і лабораторна діагностика пухлин:. навчальний посібник. Івано-Франківськ, 2020. 60 с.
 17. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Долинко Н.П. Сучасні аспекти патологічних станів: навчальний посібник. Івано-Франківськ, 2020. 57 с.
 18. Долинко Н.П., Грицуляк Б.В., Микитин Т.В. Великий практикум. Частина І. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 091 Біологія. ОП Лабораторна діагностика. Івано-Франківськ, 2020. – 20 с.
 19. Грицуляк Б.В., Долинко Н.П., Грицуляк В.Б. Вплив етанолової інтоксикації на сперматогенез та його корекція: монографія. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2020. 128 с.
 20. Хмара Т.В., Грицуляк Б.В., Проняєв Д.В., Марчук О.Ф., Марчук Ф.Д., Заморський І.І. Ембріогенез сечово-статевих органів: колективна монографія. Чернівці: Медуніверситет, 2020. 256 с.
 21. B.V. Hrytsuliak, V.B. Hrytsuliak, N.V. Bielova, О.Ia. Hlodan, I.Y. Ivasiuk, T.V. Mykytyn. Structural and functional changes in the prostate gland in diabetes mellitus. World of Medicine and Biology. 2022. №2(80). Р. 51–55. DOI 10.26724/2079-8334-2022-2-80-51-55
 22. Грицуляк Б. В., Грицуляк В. Б., Глодан О. Я., Івасюк І. Й., Микитин Т. В., Случик І. Й. Особливості гемодинаміки в яєчках та сперматогенез при бронхіальній астмі. Вісник проблем біології і медицини. 2022. №3(166). С. 364-370.
 23. Грицуляк Б. В., Грицуляк В. Б., Глодан О. Я., Івасюк І. Й., Случик І. Й., Халло О. Є. Структурно-функціональні зміни в передміхуровій залозі, зумовлені пієлонефритом. Вісник проблем біології і медицини. 2022. №3(166). С. 371-377.

Патенти та авторські свідоцтва

 1. Мамчур Ф.И., Збирак Н.П., Грицуляк Б.В., Бугерчук В.И. Способ получения средства, стимулирующего сперматогенез. Авторское свидетельство на изобретение. – 1979. – Бюл. № 19. – с. 1-4.
 2. Грицуляк Б.В., Спаська А.М., Грицуляк В.Б. Монографія «Орхоепідидиміт». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – 2009.
 3. Михайлищук В.С., Грицуляк Б.В. Пристрій для внутрішньосудинного вливання лікарських розчинів. Патент України на корисну модель. – 2007. – Бюл. № 19. – с. 1-4.
 4. Грицуляк Б.В.,Грицуляк В.Б., Глодан О.Я. Спосіб посилення кровоточу до яєчка. Патент України на корисну модель. – 2008. – Бюл. № 8. – с. 1-4.
 5. Грицуляк Б.В.,Грицуляк В.Б., Пташник Г.І., Глодан О.Я. Спосіб посилення еректильної здатності статевого члена. Патент України на корисну модель. – 2008. – Бюл. № 20. – с. 1-4.
 6. Грицуляк Б.В.,Грицуляк В.Б., Глодан О.Я., Халло О.Є. Спосіб спрямованого посилення артеріального кровоточу до передміхурової залози. Патент України на корисну модель. – 2009. – Бюл. № 19. – с. 1-4.
 7. Грицуляк Б.В.,Грицуляк В.Б., Пташник Г.І. Спосіб корекції крововідтоку від яєчка при варикоцеле. Патент України на корисну модель. – 2009. – Бюл. № 7. – с. 1-4.
 8. Грицуляк Б.В.,Грицуляк В.Б., Долинко Н.П., Лісова Т.А., Івасюк І.Й. Застосування способу моделювання реканалізації сім’явиносної протоки. Патент України на корисну модель. – 2017. – Бюл. № 11. – с. 1-4.
 9. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б. Лабораторна діагностика органів сечостатевої системи:  навчальний посібник. Івано-Франківськ: ПНУ ім. Василя Стефаника, 2021. 112 с.
 10. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б. Анатомія і фізіологія людини: навчальний посібник. Івано-Франківськ: ПНУ ім. Василя Стефаника, 2021. 135 с.
 11. Grytsuliak B.V., Grytsuliak V.B., Bielova N.V., Hlodan O.Ya., Dolynko N.P., Ivasiuk I.Yo. Changes in spermatogenesis in infertile middle age men with benign prostatic hyperplasia. World of Medicine and Biology. 2021. № 2 (76). Р. 203-206. DOI 10.26724/2079-8334-2021-2-76-203-206 WOS
 12. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Івасюк І.Й., Случик І.Й., Халло О.Є. Гемодинамічні та морфофункціональні зміни в яєчках і еякуляті при хронічному гепатиті. Вісник проблем біології і медицини. 2021. Вип. 2 (160). С. 215-217. DOI: 10.29254/2077-4214-2021-2-160-215-217
 13. Sluchyk , Grytsulyak B., Glodan O., Ivasiuk I., Khallo A. Comparison of  sperm  parameters  and  testis  histological structure in lake frog (pelophylax ridibundus) from areas with different level of anthropogenic pollution. Science Rise: Biological Science. 2021. №1(26). P.10-13. DOI: 10.15587/2519-8025.2021.228082

 • Керівник НДР в межах робочого часу “Актуальні аспекти андрології та корекції сперматогенезу”. Державний реєстраційний номер 0119U103671.
 • Член Вченої ради Факультету природничих наук Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.
 • Входить до числа спеціалізованої Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету.
 • Бере  участь у профорієнтаціній роботі Івано-Франківського національного медичного університету, Коломийського медичного коледжу ім. І.Франка та Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.