Grytsulyak Bogdan Vasylovych

Professor, Head of the Department

of Human and Animal

Anatomy and Physiology

 

 

Personal informationPublished workActivityContacts

Professor, PhD in Medicine, Head of the Department of Human and Animal Anatomy and Physiology 
Born:  02.16.1938, Ivano-Frankivsk.
Research interests: “Actual aspects of andrology and correction of spermatogenesis”
Standard courses: “Modern aspects of pathological conditions, Pathomorphology and pathophysiology, Fundamentals of pathological processes, Anatomy and physiology of the CNS.

Author more of 250 scientific works, 6 monographs, 20 textbooks, 8 inventions, 12 innovations.
Supervisor for 7 candidates of sciences.

  1. Hrytsuliak B.V., Hlodan O.Ia.,Dolynko N.P., Polyvkan M.I. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia yaiechka pry pakhvynnii hryzhi ta pislia plastyky pakhvynnoho kanalu. Monohrafiia. Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka. – Ivano-Frankivsk. – 2015. – 124 s.
  2. Hrytsuliak B.V., Herashchenko S.B., Polyvkan M.I., Khallo O.Ie. Hemodynamichni ta strukturni osoblyvosti peredmikhurovoi zalozy u cholovikiv vikom 22-35 rokiv. Svit medytsyny ta biolohii. – Poltava. – 2015. – № 3 (51). – s. 31-34.
  3. Hrytsuliak B.V., Dolynko N.P., Popadynets O.I., Pastukh M.B., Khallo O.Ie.Kharakter morfo- funktsionalnykh zmin v peredmikhurovii zalozi, zumovlenykh etanolovoiu intoksykatsiieiu. Visnyk problem biolohii i medytsyny. – Vypusk 2. – Tom 2 (129). – 2016. – s. 70-73.
  4. Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Ivasiuk I.I., Lisova T.A. Sposib reabilitatsii fertylnosti. Svit medytsyny i biolohii. – 2017. – № 1 (59). – s. 112-114.
  5. Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Hlodan O.Ia., Dolynko N.P., Polyvkan M.I. Kharakter strukturno- funktsionalnykh zmin v nadiachku i eiakuliati pislia plastyky zadnoi stinky pakhvynnoho kanalu pry kosii pakhvynnii hryzhi. Visnyk problem biolohii i medytsyny. – 2018. – V. 2 (44). – s. 298-301.
  6. Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Hlodan O.Ia., Dolynko N.P. Spaska A.M. Kharakter tsytolohichnykh zmin v klitynakh spermatohennoho epiteliiu i eiakuliatu v umovakh etanolovoi intoksykatsii. Svit medytsyny i biolohii. – 2018. – № 3 (65). – s. 143-146.
  7. Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Dolynko N.P., Polyvkan M.I., Khallo O.Ie. Strukturno-funktsionalni zminy v peredmikhurovii zalozi cholovikiv zriloho viku pislia plastyky pakhvynnoho kanalu pry kosii pakhvynnii hryzhi. Visnyk problem biolohii i medytsyny. – 2018. – V. 3 (145). – s. 279-281.
  8. Hrytsuliak B.V., Dolynko N.P., Ivasiuk I.I., Polyvkan M.I., Spaska A.M., Khallo O.Ie.Klinichna anatomiia prostaty. Monohrafiia. Ivano-Frankivsk. – «Iaryna». – 2016.
  9. Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Dolynko N.P.Klinichna anatomiia nadiaiechka. Monohrafiia. Ivano-Frankivsk.
  10. Hrytsuliak V.B., Khallo O.Ie., Hotiur O.I., Polyvkan M.I., Dolynko N.P. Zminy v orhanakh kalytky ta peredmikhurovii zalozi, zumovleni vikom i rozladamy krovoobihu (za red. B.V. Hrytsuliaka). Monohrafiia. Ivano-Frankivsk. – 2019. – 157 s.
  11. Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Hlodan O.Ia., Dolynko N.P., Ivasiuk I.I., Spaska A. M. Histo – ta ultrastrukturni zminy u zvyvystykh simianykh trubochkakh yaiechka cholovikiv reproduktyvnoho viku pry vodiantsi. Visnyk problem biolohii i medytsyny. – 2019. – Vyp.1, Tom 1(148). – s. 262-264.
  12. Hrytsuliak B.V. Kharakter tsytohistolohichnykh zmin v yaiechkakh neplidnykh cholovikiv zriloho viku, zumovlenykh alkoholizmom / B.V. Hrytsuliak, V.B. Hrytsuliak, N.P. Dolynko ta in. // Visnyk problem biolohii i medytsyny. – 2019. – Vyp.4, Tom 1(153). – S. 221-223.
  13. Hlodan O.Ya., Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Ivasiuk I.Y. The nature of ultrastructural changes induced by orchiepididymitis in the men’s testes and ejaculate // World of Medicine and Biology» №1(71), 2020. 173-176.
  14. Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Dolynko N.P., Hlodan O.Ia., Ivasiuk I.I. Ctrukturno-funktsionalni zminy v peredmikhurovii zalozi cholovikiv zriloho viku pislia perenesenoho epidydymoorkhitu. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2020. Vyp.2(156). S. 256-259.
  15. Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Hlodan O.Ia., I.I. Ivasiuk, Spaska A.M. Strukturno-funktsionalni zminy v yaiechku cholovikiv zriloho viku, shcho perenesly epidydymoorkhit. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2020. Vyp. 1. T.19. S. 42-46.
  16. Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B. Tsytohistolohichna i laboratorna diahnostyka pukhlyn:. navchalnyi posibnyk. Ivano-Frankivsk, 2020. 60 s.
  17. Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Dolynko N.P. Suchasni aspekty patolohichnykh staniv: navchalnyi posibnyk. Ivano-Frankivsk, 2020. 57 s.
  18. Dolynko N.P., Hrytsuliak B.V., Mykytyn T.V. Velykyi praktykum. Chastyna I. Metodychni rekomendatsii dlia studentiv spetsialnosti 091 Biolohiia. OP Laboratorna diahnostyka. Ivano-Frankivsk, 2020. – 20 s.
  19. Hrytsuliak B.V., Dolynko N.P., Hrytsuliak V.B. Vplyv etanolovoi intoksykatsii na spermatohenez ta yoho korektsiia: monohrafiia. DVNZ «Prykarpatskyi natsionalnyi universytet im. Vasylia Stefanyka». – Ivano-Frankivsk, 2020. 128 s.
  20. Khmara T.V., Hrytsuliak B.V., Proniaiev D.V., Marchuk O.F., Marchuk F.D., Zamorskyi I.I. Embriohenez sechovo-statevykh orhaniv: kolektyvna monohrafiia. Chernivtsi: Meduniversytet, 2020. 256 s.
  21. B.V. Hrytsuliak, V.B. Hrytsuliak, N.V. Bielova, О.Ia. Hlodan, I.Y. Ivasiuk, T.V. Mykytyn. Structural and functional changes in the prostate gland in diabetes mellitus. World of Medicine and Biology. 2022. №2(80). Р. 51–55. DOI 10.26724/2079-8334-2022-2-80-51-55
  22. Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Glodan O.Ya., Ivasyuk I.Y., Mykytyn T.V., Sluchyk I.Y. Peculiarities of hemodynamics in the testicles and spermatogenesis in bronchial asthma. Herald of problems of biology and medicine. 2022. No. 3(166). P. 364-370.
  23. Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Glodan O.Ya., Ivasyuk I.Y., Sluchyk I.Y., Hallo O.E. Structural and functional changes in the prostate gland caused by pyelonephritis. Herald of problems of biology and medicine. 2022. No. 3(166). P. 371-377.

Patenty ta avtorski svidotstva

 1. Mamchur F.Y., Zbyrak N.P., Hrytsuliak B.V., Buherchuk V.Y. Sposob poluchenyia sredstva, stymulyruiushcheho spermatohenez. Avtorskoe svydetelstvo na yzobretenye. – 1979. – Biul. № 19. – s. 1-4.
 2. Hrytsuliak B.V., Spaska A.M., Hrytsuliak V.B. Monohrafiia «Orkhoepidydymit». Svidotstvo pro reiestratsiiu avtorskoho prava na tvir. – 2009.
 3. Mykhailyshchuk V.S., Hrytsuliak B.V. Prystrii dlia vnutrishnosudynnoho vlyvannia likarskykh rozchyniv. Patent Ukrainy na korysnu model. – 2007. – Biul. № 19. – s. 1-4.
 4. Hrytsuliak B.V.,Hrytsuliak V.B., Hlodan O.Ia. Sposib posylennia krovotochu do yaiechka. Patent Ukrainy na korysnu model. – 2008. – Biul. № 8. – s. 1-4.
 5. Hrytsuliak B.V.,Hrytsuliak V.B., Ptashnyk H.I., Hlodan O.Ia. Sposib posylennia erektylnoi zdatnosti statevoho chlena. Patent Ukrainy na korysnu model. – 2008. – Biul. № 20. – s. 1-4.
 6. Hrytsuliak B.V.,Hrytsuliak V.B., Hlodan O.Ia., Khallo O.Ie. Sposib spriamovanoho posylennia arterialnoho krovotochu do peredmikhurovoi zalozy. Patent Ukrainy na korysnu model. – 2009. – Biul. № 19. – s. 1-4.
 7. Hrytsuliak B.V.,Hrytsuliak V.B., Ptashnyk H.I. Sposib korektsii krovovidtoku vid yaiechka pry varykotsele. Patent Ukrainy na korysnu model. – 2009. – Biul. № 7. – s. 1-4.
 8. Hrytsuliak B.V.,Hrytsuliak V.B., Dolynko N.P., Lisova T.A., Ivasiuk I.I. Zastosuvannia sposobu modeliuvannia rekanalizatsii simiavynosnoi protoky. Patent Ukrainy na korysnu model. – 2017. – Biul. № 11. – s. 1-4.
 9. Grytsuliak B.V., Grytsuliak V.B., Bielova N.V., Hlodan O.Ya., Dolynko N.P., Ivasiuk I.Yo. Changes in spermatogenesis in infertile middle age men with benign prostatic hyperplasia. World of Medicine and Biology. 2021. № 2 (76). Р. 203-206. DOI 10.26724/2079-8334-2021-2-76-203-206
 10. Sluchyk , Grytsulyak B., Glodan O., Ivasiuk I., Khallo A. Comparison of  sperm  parameters  and  testis  histological structure in lake frog (pelophylax ridibundus) from areas with different level of anthropogenic pollution. Science Rise: Biological Science. 2021. №1(26). P.10-13. DOI: 10.15587/2519-8025.2021.228082

 • Performs research within the limits of working hours “Actual aspects of andrology and correction of spermatogenesis”. State Registration Number 0119U103671.
 • Member of the Academic Council of the Faculty of Natural Sciences and Academic Council of the Carpathian National University.
 • Мember of the specialized Academic Council of Ivano-Frankivsk National Medical University for the protection of PhD and doctoral theses.
 • Taking part in the vocational work of Ivano-Frankivsk National Medical University, Kolomyia Medical College. I. Franko and Ivano-Frankivsk Regional Institute of Postgraduate Teacher Education.

E-mail: bohdan.hrytsuliak@pnu.edu.ua

Тел: (0342)59-61-65

Address:
Halytska Str., 201, Ivano-Frankivsk
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Faculty of Natural Sciences
Department of Anatomy and Physiology of Human and Animals, 416 office.