Навчально-допоміжний штат

 

ЧЕЛЯК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

завідувач навчальною гістологічною лабораторією

tel. (0342) 59-61-65 

E-mail: svitlana.cheliak@pnu.edu.ua