Про кафедру

            Кафедра анатомії і фізіології  людини та тварин заснована 1998 році згідно наказу ректора університету у зв’язку з відкриттям спеціальності «Біологія». Завідувачем кафедри є доктор медичних наук, професор Грицуляк Богдан Васильович. Навчальний процес забезпечують: один доктор наук, професор та чотири кандидати наук, доценти.

       На кафедрі здійснюється виконання плану наукових досліджень органів сечостатевої системи в умовах розладів гемодинаміки та її корекції: “Актуальні аспекти андрології та корекції сперматогенезу” (Державний реєстраційний номер – 0119U103671; науковий керівник – проф. Грицуляк Б.В.). 

    У 2016 року кафедрою в межах спеціальності 091-Біологія впроваджено в начальний процес освітньо-професійну програму «Лабораторна діагностика» (скорочений термін навчання) для студентів медичних коледжів, які здобули освітній рівень молодшого спеціаліста, а у 2017 році – освітньо-професійну програму «Лабораторна діагностика біологічних системи», для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

У 2019 році на кафедрі ліцензовано магістратуру за  спеціальністю 091-Біологія (освітньо-професійна програма “Лабораторна діагностика”). Також цього року відбувся перший набір абітурієнтів на освітньо-професійну програму “Біологія та лабораторна діагностика”, яку  впроваджено в навчання спільно з кафедрою біології та екології.