Практика

Навчальна практика є продовженням навчального процесу й надасть студенту можливість закріпити та перевірити набуті знання під час роботи в клініко-діагностичній лабораторії лікувальних закладів, медичних установ, науково-дослідних підрозділах кафедри.

Проходження навчальної практики студентами освітньо-професійної програми “Лабораторна діагностика біологічних систем” в навчальній гістологічній лабораторії кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

На практиці студенти опановують:

  • техніку виготовлення мазків крові;
  • визначення швидкості осідання еритроцитів;
  • визначення концентрації гемоглобіну;
  • підрахунок форменних елементів крові за допомогою камери Горяєва

  • ПРАКТИКА

 

Виробнича практика відіграє ключову роль у професійному зростанні. Основною метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації з виробничим процесом і відпрацювання вмінь і навичок з метою виконання лаборторного дослідження, а також збір фактичного матеріалу для виконання наукових робіт. Практика дає всебічне вивчення діяльності однієї з експериментальних медичних лабораторій, закріплює та розширює знання, одержаних студентами при вивченні загальних та спеціальних дисциплін. Статистичні дані, отримані в ході роботи, можна використати для виконання кваліфікаційної роботи.

Студенти кафедри мають можливість вдосконалити свої теоретичні знання та вдосконалити практичні навичками під час проходження виробничої практики на базах медико-клінічних установ, відповідно до укладених угод про співпрацю.