Наукова робота викладачів

Наша кафедра працює над такими наукововими темами:

1. “Актуальні аспекти андрології та корекції сперматогенезу” Номер державної реєстрації роботи -0119U103671

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Грицуляк Богдан Васильович 

Виконавці:

 • Грицуляк Володимир Богданович – кандидат медичних наук, доцент;
 • Івасюк Ірина Йосипівна – кандидат медичних наук, доцент;
 • Случик Ірина Йосипівна – кандидат біологічних наук, доцент;
 • Глодан Оксана Ярославівна – кандидат біологічних наук, доцент;
 • Долинко Неля Петрівна – кандидат біологічних наук, доцент.

2. “Гірська школа. Стан, проблеми, перспективи розвитку.” Вивчатимуться санітарногігієнічні умови навчання школярів гірського регіону, стан їх здоров’я та розроблятимуться профілактичні заходи з метою зниження захворюваності.

 

Наукова-робота науково-педагогічних працівників кафедри за 2021 р.

 1. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Долинко Н.П. Вплив блокади сім’явиносної протоки на сперматогенез та його корекція: монографія / за ред. Б.В. Грицуляка. Івано-Франківськ: ПНУ ім. Василя Стефаника, 2021. 108 с. ISBN 978-966-640-503-9
 2. Grytsuliak B.V., Grytsuliak V.B., Bielova N.V., Hlodan O.Ya., Dolynko N.P., Ivasiuk I.Yo. Changes in spermatogenesis in infertile middle age men with benign prostatic hyperplasia. World of Medicine and Biology. 2021. № 2 (76). Р. 203-206. DOI 10.26724/2079-8334-2021-2-76-203-206 WOS
 3. Sluchyk , Grytsulyak B., Glodan O., Ivasiuk I., Khallo A. Comparison of  sperm  parameters  and  testis  histological structure in lake frog (pelophylax ridibundus) from areas with different level of anthropogenic pollution. Science Rise: Biological Science. 2021. №1(26). P.10-13. DOI: 10.15587/2519-8025.2021.228082
 4. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Івасюк І.Й., Случик І.Й., Халло О.Є. Гемодинамічні та морфофункціональні зміни в яєчках і еякуляті при хронічному гепатиті. Вісник проблем біології і медицини. 2021. Вип. 2 (160). С. 215-217. DOI: 10.29254/2077-4214-2021-2-160-215-217
 5. V. Bielova, T.V. Mykytyn, O.S. Nespliak, N.P. Dolynko. Correlation-regression analysis of ecological state of agricultural landscape of Precarpathians. XX International Conference «Geoinformatics: theoretical and applied aspects», Kyiv, May 11-14, 2021. – Pp. 20-25. (Scopus).
 6. Nelia Dolynko, Tetiana Mykytyn, Natalia Bielova. Alcohol Intoxication and Its Influence on the Course of Male Rats Spermatogenesis. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 7, No. 4, 2020, Рр. 46-52.
 7. Tetiana Mykytyn, Nelia Dolynko, Vasyl Stefurak, Natalia Bielova, Vasyl Kuzenko. Influence of the cement dust on ants grouping (Hymenoptera, Formicidae) // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 7, No. 4, 2020, Рр. 19-26.

Наукова-робота науково-педагогічних працівників кафедри за 2020 р.

                                                        

 

 1. Грицуляк Б.В., Долинко Н.П., Грицуляк В.Б. Вплив етанолової інтоксикації на сперматогенез та його корекція: монографія. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2020. 128 с.
 2. Хмара Т.В., Грицуляк Б.В., Проняєв Д.В., Марчук О.Ф., Марчук Ф.Д., Заморський І.І. Ембріогенез сечово-статевих органів: колективна монографія. Чернівці: Медуніверситет, 2020. 256 с.
 3. Hlodan O.Ya., Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Ivasiuk I.Y. The nature of ultrastructural changes induced by orchiepididymitis in the men’s testes and ejaculate. World of Medicine and Biology. 2020. №1(71). Р. 173-176. (Web of Science).
 4. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Долинко Н.П., Глодан О.Я., Івасюк І.Й. Cтруктурно-функціональні зміни в передміхуровій залозі чоловіків зрілого віку після перенесеного епідидимоорхіту. Вісник проблем біології і медицини. 2020. Вип.2(156). С. 256-259.
 5. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Глодан О.Я., І.Й. Івасюк, Спаська А.М. Структурно-функціональні зміни в яєчку чоловіків зрілого віку, що перенесли епідидимоорхіт. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2020. Вип.1 Т.19. С. 42-46. 

Наукова-робота науково-педагогічних працівників кафедри за 2019 р.

 1. Зміни в органах калитки та передміхуровій залозі, зумовлені віком і розладами кровообігу / [Грицуляк В.Б., Халло О.Є., Готюр О.І., Поливкан М.І., Долинко Н.П.] за ред. Б.В. Грицуляка. – Івано-Франківськ, 2019. – 157 с.
 2. Грицуляк Б.В. Гісто – та ультраструктурні зміни у звивистих сім’яних трубочках яєчка чоловіків репродуктивного віку при водянці / Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, О.Я. Глодан та ін. // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип.1, Том 1(148). – С. 262-264.
 3. Грицуляк Б.В. Характер цитогістологічних змін в яєчках неплідних чоловіків зрілого віку, зумовлених алкоголізмом / Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, Н.П. Долинко та ін. // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип.4, Том 1(153). – С. 221-223.
 4. Грицуляк Б.В. Структурно-функціональні зміни в передміхуровій залозі чоловіків зрілого віку при косій пахвинній грижі / Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, О.Є. Халло та ін. // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2019. – Том. 18. № 1.– С. 6 – 10.