Лабораторії

       Для забезпечення навчального процесу у 2012 році при кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин завідувачем кафедри професором Грицуляком Б.В. створено навчальну гістологічну лабораторію, яка обладнана лабораторними приладами, хімічним посудом та реактивами.

 

          У навчальній лабораторії студенти  вдосконалюють свої теоретичні знання з таких дисциплін: Імунологія;  Вірусологія; Цитологічна техніка та діагностика мікропрепаратів;  Вступ до лабораторної діагностики; Гематологія; Цитологія сперматогенезу;  Великий практикум;  Цитогістологічні методи в біології.