Аспірантура

Захистили дисертаційну роботу

за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія

 

Івасюк Ірина Йосипівна

Рік захисту: 2006 р.

Тема дисертації: “Морфофункціональний стан кровоносних судин і паренхіми яєчка в нормі та при його травмуванні”

Науковий керіник: доктор медичних наук, професор Грицуляк Богдан Васильович

Працевлаштування: кандидат медичних наук, доцент  кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

Спаська Анастасія Микитівна

Рік захисту: 2007 р.

Тема дисертації: «Морфофункціональний  стан кровоносного русла та паренхіми яєчка в нормі та після перенесеного орхіту»

Науковий керіник: доктор медичних наук, професор Грицуляк Богдан Васильович

Працевлаштування: кандидат медичних наук, доцент  кафедри гістології, цитології та ембріології Івано-Франківського національного медичного університету.

Глодан Оксана Ярославівна

Рік захисту: 2012 р.

Тема дисертації: «Морфофункціональний  стан яєчка в умовах циркуляторної гіпоксії і корекції кровотоку».

Науковий керіник: доктор медичних наук, професор Грицуляк Богдан Васильович

Працевлаштування: кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

Халло Олександра Євгенівна

Рік захисту: 2013 р.

Тема дисертації: «Морфо-функціональний  стан передміхурової залози і яєчка в нормі, при розладах кровообігу та його корекції».

Науковий керіник: доктор медичних наук, професор Грицуляк Богдан Васильович

Працевлаштування: кандидат медичних наук, доцент  кафедри гістології, цитології та ембріології Івано-Франківського національного медичного університету.

Готюр Оксана Іванівна

Рік захисту: 2014 р.

Тема дисертації: «Морфофункціональні зміни в органах калитки у чоловіків різного віку в нормі та при розладах гемоциркуляції».

Науковий керіник: доктор медичних наук, професор Грицуляк Богдан Васильович

Працевлаштування: асистент, викладач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету.

Поливка Мар’яна Іванівна

Рік захисту: 2015 р.

Тема дисертації: “Морфофункціональний стан над’яєчка в нормі, умовах розладів кровообігу та його корекції “.

Науковий керіник: доктор медичних наук, професор Грицуляк Богдан Васильович

Працевлаштування: кандидат медичних наук, асистент  кафедри гістології, цитології та ембріології Івано-Франківського національного медичного університету.

Долинко Неля Петрівна

Рік захисту: 2018 р.

Тема дисертації “Морфофункціональний стан єчка і передміхурової залози в нормі, під впливлом етанолової інтоксикації та її корекція”

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Грицуляк Богдан Васильович

Працевлаштування: кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.